قیمت تبلیغات اینستاگرام در اهواز

تبلیغات پیج اینستاگرام در اهواز

متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات تبلیغات اینستاگرام در اهواز

قیمت تبلیغات اینستاگرام در اهواز

بسته پایه
5
میلیون تومان
5 پیج اینستاگرام
هر پیج بالای ۱۰۰ هزار فالور
زمان انتشار ۲۴ ساعت
1 پست
1 استوری
مشاوره و پشتیبانی اختصاصی
ثبت درخواست
بسته تجاری
15
میلیون تومان
15 پیج اینستاگرام
هر پیج بالای ۱۰۰ هزار فالور
زمان انتشار ۲۴ ساعت
1 پست
1 استوری
مشاوره و پشتیبانی اختصاصی
ثبت درخواست