قیمت تولید محتوا سایت

متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

قیمت تولید محتوا سایت

بسته برنزی
1
میلیون تومان
مناسب کسب و کارهای نوپا
تعداد کلمات بین ۵۰۰ تا ۸۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
5 عدد محتوا در ماه
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو محتوا
مناسب تمامی کسب و کارها
بسته نقره ای
2
میلیون تومان
مناسب کسب و کارهای کوچک
تعداد کلمات بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
15 عدد محتوا در ماه
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو محتوا
مناسب تمامی کسب و کارها
بسته طلایی
4
میلیون تومان
مناسب کسب و کارهای بزرگ
تعداد کلمات بیش از ۱۰۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
20 عدد محتوا در ماه
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو محتوا
مناسب تمامی کسب و کارها
بسته فروشگاهی
60
هزار تومان
مناسب کسب و کارهای نوپا
تعداد کلمات بین ۱۰۰ تا ۳۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
1 محصول
آنالیز و تعیین کلمات کلیدی
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو محتوا
مناسب تمامی کسب و کارها