قیمت ارسال پیامک تبلیغاتی

متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

قیمت ارسال پیامک تبلیغاتی

پنل پایه
50
هزار تومان
1000 پیامک
ثبت درخواست
پنل اقتصادی
250
هزار تومان
5000 پیامک
ثبت درخواست
پنل تجاری
750
هزار تومان
15/000 پیامک
ثبت درخواست
  • تعرفه های فوق برای ارسال یک عدد پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) می باشد.
  • در صورت طولانی بودن پیامک ارسالی تعرفه در تعداد پیامک ضرب خواهد شد.
  • پس از ارسال پیامک، گزارش کاملی در قالب فایل اکسل در اختیار شما قرار می گیرد که شامل شماره موبایل های ارسالی و وضیعت ارسال خواهد بود.
  • ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه توسط سرویس ملی پیامک و از طریق شماره های ۸ رقمی رُند انجام می گیرد.
  • بدلیل انجام تشریفات اداری و تست پیامک، درخواست خود را حداقل ۲۴ ساعت قبل از زمان مورد نظر، ارسال نمایید.
  • برای ارسال پیامک انبوه می بایست کارت ملی و قبض تلفن (یا سند، اجاره نامه، قبض موبایل) خود را ارسال نمایید.