خوابگاه اهواز امانیه, خوابگاه اهواز گلستان. خوابگاه نادری اهواز. خوابگاه باران اهواز, خوابگاه دخترانه اهواز کیانپارس, خوابگاه ستایش اهواز, خوابگاه پسرانه اهواز کیانپارس, خوابگاه سید اهواز