بسته های تولید محتوا سایت

بسته های تولید محتوایی اهواز توسعه با توجه به نیاز کسب و کارهای مختلف طراحی شده‌اند. فقط توجه داشته باشید که فعالیت اهواز توسعه در زمینه تولید محتوای بازاریابی متنی است.

قیمت تولید محتوا متنی

بسته ابتدایی
500
هزار تومان
مناسب کسب و کارهای نوپا
تعداد کلمات بین ۵۰۰ تا ۸۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
15 عدد مقاله
کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز
بسته حرفه ای
۱.۵
میلیون تومان
مناسب کسب و کارهای بزرگ
تعداد کلمات بیش از ۱۰۰۰
تولید محتوا بر اساس ترجمه، بازنویسی و تالیف
30 عدد مقاله
کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
درج تصاویر مناسب
رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
پیشنهاد کلمات کلیدی مناسب به کارفرما
زمان تحویل حداکثر ۹۰ روز