قیمت سئو محتوا سایت

پکیج سئو محتوا سایت مخصوص تمامی وبسایت ها می باشد و اگر سئو محتوا به صورت حرفه ای بر روی سایت شما صورت نپذیرفته باشد، به این پکیج احتیاج خواهید داشت!

قیمت سئو محتوا سایت

بسته پایه
200
هزار تومان
1 صفحه
یافتن بهترین کلمات کلیدی جهت بهینه سازی صفحه مدنظر
بهینه سازی تگ عنوان صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی تگ توضیحات صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی محتوا، تنظیم چگالی کلمات کلیدی در متن و رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
بهینه سازی ALT تصاویر و تنظیم چگالی کلمات در آن ها
بهینه سازی تگ H1
بهینه سازی تگ های H2 تا H6
بهینه سازی تگ های Bold و تنظیم چگالی کلمات در این تگ ها
بهینه سازی انکرتکست لینک های خروجی
ثبت درخواست

هر صفحه اضافه ۲۰۰ هزار تومان

در این بسته نمی توان به تعداد صفحات سئو محتوا افزود

بسته شرکتی
1.7
میلیون تومان
10 صفحه
یافتن بهترین کلمات کلیدی جهت بهینه سازی صفحه مدنظر
بهینه سازی تگ عنوان صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی تگ توضیحات صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی محتوا، تنظیم چگالی کلمات کلیدی در متن و رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
بهینه سازی ALT تصاویر و تنظیم چگالی کلمات در آن ها
بهینه سازی تگ H1
بهینه سازی تگ های H2 تا H6
بهینه سازی تگ های Bold و تنظیم چگالی کلمات در این تگ ها
بهینه سازی انکرتکست لینک های خروجی
ثبت درخواست

در این بسته نمی توان به تعداد صفحات سئو محتوا افزود

بسته تجاری
3.2
میلیون تومان
20 صفحه
یافتن بهترین کلمات کلیدی جهت بهینه سازی صفحه مدنظر
بهینه سازی تگ عنوان صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی تگ توضیحات صفحه مدنظر به گونه ای که علاوه بر بهینه بودن برای موتور جستجو، برای کاربران نیز جذاب باشد و باعث افزایش CTR (نرخ کلیک) گردد.
بهینه سازی محتوا، تنظیم چگالی کلمات کلیدی در متن و رعایت اصول سئو در نگارش محتوا
بهینه سازی ALT تصاویر و تنظیم چگالی کلمات در آن ها
بهینه سازی تگ H1
بهینه سازی تگ های H2 تا H6
بهینه سازی تگ های Bold و تنظیم چگالی کلمات در این تگ ها
بهینه سازی انکرتکست لینک های خروجی
ثبت درخواست

در این بسته نمی توان به تعداد صفحات سئو محتوا افزود