تعرفه قیمت عکاسی پوشاک و لباس

قیمت عکاسی پوشاک و لباس

با ظهور شبکه‌های اجتماعی و نیاز صنایع پوشاک برای استفاده از این فضا و نیز بروز پدیده‌هایی مثل تبلیغات دیجیتال و، نیاز به عکاسی لباس هم بیشتر شده است. صنعت پوشاک یکی از حوزه‌هایی است که همیشه نیازمند عکاسی بوده است که گره‌ای محکم با عکاسی تبلیغاتی از لباس دارد.

تعرفه قیمت عکاسی پوشاک و لباس

پایه
240
هزار تومان
8 عکس
1 ساعت عکاسی حرفه ای
ادیت نور و رنگ
حضور عکاس در محل
ثبت درخواست
اقتصادی
600
هزار تومان
18 عکس
2 ساعت عکاسی حرفه ای
ادیت نور و رنگ
حضور عکاس در محل
ثبت درخواست
طلایی
1.2
میلیون تومان
34 عکس
4 ساعت عکاسی حرفه ای
ادیت نور و رنگ
حضور عکاس در محل
ثبت درخواست

 هزینه هر نیم ساعت تمدید در عکاسی پوشاک و لباس ۹۵,۰۰۰ هزار تومان است.