قیمت سئو سایت 

قیمت سئو

متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

قیمت سئو

پایه
8.6
میلیون تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول ۳ محتوای اختصاصی نوشته می شود و در ۱ وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول ۱ بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت. (می توانید حداکثر برای ۳ صفحه مختلف بک لینک دریافت کنید)
در لایه دوم برای لینک لایه اول، ۴۰ بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها ۳۰ است) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم ۴۰ بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم ۱۰ عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم ۴۰۰ بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر ۳ ماه می باشد.
ثبت درخواست
شرکتی
12.6
میلیون تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول ۱۸ محتوای اختصاصی نوشته می شود و در ۶ وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول ۶ بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم برای هر بک لینک لایه اول ۱۵ بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها ۳۰ است) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم ۹۰ بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم ۱۰ عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم ۹۰۰ بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر ۳ ماه می باشد.
ثبت درخواست
تجاری
14.8
میلیون تومان
در این پکیج تا ۳ لایه لینک سازی برای وبسایت شما انجام می گردد.
لینک های لایه اول در لابه لای محتواهای اختصاصی ای هستند که توسط متخصص تولید محتوا ایجاد می شوند. این لینک ها از نوع Web 2.0 (وبلاگ های ایرانی) هستند.
در لایه اول ۱۸ محتوای اختصاصی نوشته می شود و در ۶ وبلاگ درج خواهد شد. بنابراین در لایه اول ۶ بک لینک فوق العاده با کیفیت و دارای relevancy (مرتبط بودن) خواهید داشت.
در لایه دوم برای هر بک لینک لایه اول ۱۵ بک لینک با کیفیت بالا (حداقل da وبسایت ها ۳۰ است) و دستی ایجاد خواهد شد که محتوای آن ها اسپین شده است و توسط گوگل منحصر به فرد شناخته خواهد شد. بنابراین در لایه دوم ۹۰ بک لینک قوی و با محتوای منحصر به فرد خواهید داشت.
نهایتا در لایه سوم، برای هر کدام از بک لینک های لایه دوم ۱۰ عدد بک لینک خارجی ایجاد خواهد شد. یعنی در لایه سوم ۹۰۰ بک لینک خواهید داشت.
توجه شود که گزارش لینک سازی لایه های دوم و سوم در این پکیج ها برای مشتری ارسال نمی گردد مگر اینکه هیچگونه پیشرفتی پس از سه ماه در نتایج گوگل مشاهده نشود.
مدت زمان تحویل و تاثیر این پکیج حداکثر ۳ ماه می باشد.
ثبت درخواست