بسته های تولید محتوای اینستاگرام

قیمت ها بر اساس تولید محتوا متنی به زبان فارسی ارائه شده است. هدف این بسته ها جذب بالای کاربران ایرانی و تسریع در بازاریابی است.

قیمت تولید محتوای اینستاگرام

بسته پایه
1.2
هزار تومان
تولید ۱۵ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۱۵ عدد پست
3 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۲ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز
بسته شرکتی
2
میلیون تومان
تولید ۲۵ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۲۵ عدد پست
6 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۶ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش هشتگ
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز
بسته تجاری
2.4
میلیون تومان
تولید ۳۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن ۳۰ عدد پست
10 استوری اختصاصی
تولید محتوا بر اساس ترجمه بازنویسی و تالیف
طراحی لوگو موشن گرافیک
جذب فالور واقعی
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
تدوین ویدیو ۸ عدد
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
زمان تحویل حداکثر ۳۰ روز