بسته های تولید محتوای اینستاگرام

بسته های تولید محتوای اینستاگرام متناسب با نیاز و بودجه شما، مجهز به جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات

قیمت تولید محتوای اینستاگرام

بسته ابتدایی
500
هزار تومان
جذب فالور واقعی
تولید ۱۵ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن پست ها (۱۵ عدد)
5 استوری اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی و کیت محتوا
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
ویرایش ویدیو
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان : یک ماه
سفارش بسته
بسته حرفه ای
700
هزار تومان
جذب فالور واقعی
تولید ۳۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن پست ها (۳۰ عدد)
15 استوری اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی و کیت محتوا
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
ویرایش ویدیو
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان : یک ماه
سفارش بسته