قیمت تولید محتوای اینستاگرام

بسته ابتدایی
500
هزار تومان
جذب فالور واقعی
تولید ۱۵ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن پست ها (۱۵ عدد)
5 استوری اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی و کیت محتوا
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
ویرایش ویدیو
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان : یک ماه
بسته حرفه ای
700
هزار تومان
جذب فالور واقعی
تولید ۳۰ عدد محتوا همراه با درج پست
استوری کردن پست ها (۳۰ عدد)
15 استوری اختصاصی
ارائه تقویم محتوایی و کیت محتوا
تغییر کاربری پیچ به تجاری
پاسخ به کامنت و دایرکت
لایک و کامنت گذاری مرتبط
طراحی پست گرافیکی
ویرایش ویدیو
بهینه سازی بیو پیج
نگارش کپشن
نگارش هشتگ
زمان : یک ماه